MUDr.

Igor Nykl

Důležité vítězství VZP ve sporu s Protonovým centrem Praha


9.7.2014


   Dne 1.7.2014 došlo k pravděpodobně velkému průlomu v dlouhodobém mediálně již velmi známém sporu mezi VZP a Protonovým centrem Praha, jehož jsem coby člen správní rady VZP aktivním účastníkem. Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR dal za pravdu argumentům VZP a konstatoval, že smlouva o smlouvě budoucí, jejíhož plnění se Protonové centrum dožadovalo, je absolutně neplatná.

   O této kauze jsem již dříve něco na mých webových stránkách psal. Stručně řečeno jde o to, že zástupci Protonového centra se domáhali plnění Smlouvy o smlouvě budoucí, která VZP ukládala povinnost financovat tomuto zdravotnickému zařízení po dobu 15 let 1650 klientů ročně a platit za ně ročně tedy jednu miliardu korun! „Rozhodčí soud má za to, že Smlouva o smlouvě budoucí a rovněž tak dohoda o sjednání rozhodčí doložky, která je její součástí, nebyly ze strany žalované platně uzavřeny a stranu žalovanou tak nezavazují a jsou absolutně neplatné“, konstatoval rozhodčí soud v rozhodnutí, které má 45 stran.

   Pro VZP a její klienty se tímto rozhodnutím nic nemění. Nadále platí již dříve deklarované ujištění ze strany pojišťovny, že protonovou terapii uhradí každému svému klientovi, kterému ji jako nezbytnou doporučí jedno ze třinácti českých a moravských komplexních onkologických center. A tak se zdá, že zdravý rozum v této kauze může zvítězit. Jak však člověk ze zákulisí již slyší, Protonové centrum se ani po tomto jasném sdělení nechce svých přemrštěných finančních požadavků vzdát a tak nás možná čeká ještě „horké léto"!