MUDr.

Igor Nykl

Další zvýšení platby za státní pojištěnce


22.5.2014


   V dubnu 2014 koaliční kabinet rozhodl o dalším zvýšení platby za státní pojištěnce a to o 58 Kč na osobu. Současná platba ve výši 787 Kč na 1 státního pojištěnce schválená při vcelku bouřlivé debatě ve sněmovně v listopadu 2013 již touto novou poslaneckou sněmovnou je takto nyní zvýšena na 845 Kč. Příslušný vládní návrh prošel sněmovnou hned prvním čtení tzv. zrychleným způsobem a to na
8. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6.5.2014, nyní zamířil k schválení do Senátu.

   Cílem tohoto vládního návrhu bylo mimo jiné docílit zvýšení přílivu peněz do nemocnic, kde by takto nemocnice obdržely v druhé polovině roku 2014 zhruba 2,1 miliardy Kč coby kompenzaci za zrušené hospitalizační poplatky. V dalším roce pak takto přiteče do nemocnic 4,2 miliardy Kč. Zajímavostí je, že Ministerstvo zdravotnictví poskytne na spolufinancování tohoto opatření 1 miliardu Kč z peněz, jež jsou v současné době v rezervním fondu SÚKL ( = Státní ústav kontroly léčiv). Většina běžné lékařské veřejnosti netušila, že SÚKL má na svých účtech takové volné finanční zdroje.

   Samozřejmě se hledají další úspory v resortu zdravotnictví, kdy se předpokládá, že od 1.1.2015 se přestanou vybírat poplatky v ambulancích i lékárnách a úplná kompenzace tohoto výpadku příjmu bude určitě náročná. Ministr zdravotnictví na žádost ministra financí připravil určitý seznam úsporných opatření v resortu zdravotnictví, který vypadá zajímavě. Jde např. o zřízení tzv. přístrojové komise při Ministerstvu zdravotnictví, která by měla schvalovat nákupy nejdražších lékařských přístrojů. V této oblasti v posledních letech neplatila prakticky žádná jasná pravidla a šlo tam předpokládat, že někdy mohlo dojít i k značnému úniku veřejných peněz v rámci předražených zakázek.