MUDr.

Igor Nykl

Jak dál s Protonovým centrem Praha?


4.4.2014


   Jednou z hlavních oblastí, které nyní řešíme jak na zdravotním výboru Parlamentu, tak na Správní radě VZP, je problematika tzv. Protonového centra Praha. Jde o mediálně poměrně známou kauzu, která se celkově vleče již od r. 2006! Již tehdy totiž podepsal za zcela zvláštních okolností bez dobrozdání správní rady VZP nucený správce VZP pan Pečenka (člen ODS) smlouvu o smlouvě budoucí pro teprve vznikající „tajemné„ privátní centrum, jež se chtělo začít zabývat speciálním typem ozařování pacientů s nádory pomocí tzv. protonové radioterapie. Jde o velmi moderní, ale ekonomicky nákladnou léčbu, jež se ukazuje být vhodnější oproti klasické radioterapii, dle názorů většiny odborníků však pouze pro určité typy nádorů. Zjednodušeně lze říci, že VZP se prostřednictvím této právně pochybné smlouvy zavázala hradit vzniklému Protonovému centru cca 1 miliardu Kč ročně po dobu 15 let. Toto by znamenalo ozařovat protonovou léčbou zhruba 1500 pacientů/rok. Současné odhady většiny odborníků v problematice radioterapie přitom hovoří, že tato specifická léčba v ČR by měla být indikována u pouze cca 50 pacientů/rok. Situace je určitě i po odborné indikační stránce komplikovaná, ale rozhodně je vážná, neboť ČR zde hrozí nákladná arbitrážní řízení.

   Zajímavostí určitě je i to, že VZP zastupuje v této kauze právní kancelář velmi kontroverzního bývalého ministra spravedlnosti Dr. Němce, jehož si např. všichni určitě vybaví, jak velmi nevěrohodně vyřešil kauzu tzv. katarského prince, odsouzeného u nás za sex s nezletilými děvčaty.

   Poměrně velmi složitě probíhá i jednání okolo velmi nešťastného projektu elektronických zdravotních knížek s názvem IZIP, kde lze obecně říci, že stát doslova „promrhal miliardy„ a úplná tečka za celou touto kauzou rovněž nebyla po mnoha letech debat udělána. I takové je české zdravotnictví…