MUDr.

Igor Nykl

Koaliční smlouva a oblast zdravotnictví


17.1.2014


    Začátkem ledna 2014 nejdříve předsedové a následně všichni koaliční poslanci ČSSD, Hnutí Ano 2011 a KDU ČSL podepsali koaliční smlouvu na období 2013- 2017. V tomto zhruba čtyřicetistránkovém spise je oblasti zdravotnictví věnována kapitola 6 o rozsahu 2 stran. Základním mottem této kapitoly je „ kvalitní zdravotnictví dostupné všem, kdy smluvní strany se zavazují prosazovat zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principiu neziskovosti, rovnosti a všeobecné dostupnosti kvalitní a vyspělé zdravotnické péče.

Ve smlouvě je mimo jiné několik důležitých závazků:

- zrušení všech poplatků ve zdravotnictví vyjma poplatku za pohotovost, který nadále bude 90 Kč

- revize lékové politiky se snahou o zajištění lepší dostupnosti léků plně hrazených ze zdravotních pojišťoven

- závazek pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce

- zajištění veřejného přístup ke všem smlouvám zdravotních pojišťoven coby prevence předražených nákupů

- „ narovnání plateb „ zdravotních pojišťoven za výkony, kdy za stejné výkony bude všem poskytovatelům zdravotních služeb placena stejná úhrada, což se dosud mnohdy nedělo

Je zmiňována úvaha o případném snížení počtu zdravotních pojišťoven, kdy ale definitivní rozhodnutí není učiněno.