MUDr.

Igor Nykl

Projednávání vládní novely zákona o tzv. regulačních poplatcích


11.12.2013


   Na 4.schůzi PS konané od 10.12.2013 byla projednávána vládní novela zákona, jejíž snahou bylo v souvislosti s nedávným rozhodnutím Ústavního soudu (=ÚS)o protiústavnosti současného hospitalizačního poplatku 100 Kč /den/osobu přizpůsobit se tomuto rozhodnutí a současně vyvarovat se zvýšení deficitu v systému zdravotnictví.Úplné zrušení poplatků za hospitalizaci by totiž znamenalo pro segment zdravotnictví výpadek cca 2,1 miliardy Kč na rok. Bylo vidět, že zdravotnictví je velmi ožehavé téma obecně a k tématu byla velmi bouřlivá rozprava. Já jsem v diskusi zastupoval zdravotnický výbor parlamentu coby zpravodaj. Snahou současného ministra zdravotnictví Dr. Holcáta bylo snížit poplatek za hospitalizaci na 60Kč/den/osobu s tím, že by od tohoto byly osvobozeny děti do 18 let věk. Navíc chtěl novelu schválit v tzv. zrychleném čtení tak, aby mohla platit hned od 1.1.2014.

   K tomuto schválení nedošlo a novela byla podstoupena do tzv. 2. čtení zvykle tak, aby byla probrána i na zdravotním výboru. Pro pacienty z toho vyplývá, že z počátku roku 2014 nebudou platit žádné hospitalizační poplatky. Další osud poplatků pak obecně bude záviset na výsledků jednání nové nastupující koaliční vlády vr. 2014.