MUDr.

Igor Nykl

Jak je to v praxi se stavbou obchvatu Frýdku-Místku?


15.5.2016


    Snad každého občana Frýdku-Místku nadále zajímá, co se děje s obchvatem Frýdku-Místku. Od mé interpelace v Parlamentu na ministra dopravy stran obchvatu uplynul již prakticky l rok. Co lze tedy nyní zjednodušeně říci.

    Pro obchvat Frýdku-Místku platí obecně to, že jako většina staveb musí být povolena stavebním úřadem. Musí získat územní rozhodnutí a stavební povolení. U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí, což obchvat Frýdku-Místku samozřejmě je, však musí před získáním těchto povolení předcházet ještě proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment). A zde je kámen úrazu. V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, kulturní památky…). Proces EIA je veden Ministerstvem životního prostředí. Posudek EIA o vlivu obchvatu Frýdku-Místku na životní prostředí je sice samozřejmě vytvořen, je však zpracovaný podle velmi starého zákona z roku 1992 a bude muset podléhat změně, Vláda vr.2015 totiž přijala novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která zajišťuje soulad s evropskou legislativou. Bez ní by nemohla čerpat peníze na různé stavební projekty. Jenže zároveň zde vyvstal problém pro plánované stavby, které mají stanovisko EIA podle výše uvedeného starého zákona z devadesátých let, a stát nebyl schopen od té doby zahájit jejich výstavbu.To je případ i obchvatu Frýdku-Místku.

    Ještě začátkem r. 2016 počítala ministerstva dopravy a životního prostředí s tím, že se stavby obchvatu Frýdku-Místku dotkne rozhodnutí Evropské komise znovu se zabývat EIA. Do popředí se dostal i krizový scénář, kdy by bylo nutné celý posudek EIA opakovat. To by mohlo znamenat i více než roční zdržení stavby. Pak ale vláda přišla s návrhem, jak urychlit výstavbu klíčových dopravních staveb a nepřijít o peníze z evropských fondů.Šlo by o speciální novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, která by měla vybraným dopravním stavbám zajistit rychle ověřovací stanovisko a nečekat na nový posudek EIA. K prioritám, kterých by se to týkalo, řadí vláda vedle dalších deseti staveb v ČR naštěstí také obchvat Frýdku-Místku. Problémy,kde je nutný nový posudek, se ve Frýdku-Místku týkají hlavně části trasy, která zasahuje do chráněného území přes řeku Morávku.

   Poslancům by mohla být speciální novela zákona předložena koncem května 2016 ke schválení ve zrychleném režimu. V následujících týdnech by měli zástupci vlády jednat s Evropskou komisí, aby navrhované řešení vyhovovalo i jí.Stavba obchvatu by tak mohla začít být realizována ještě letos. Tak uvidíme zda je tento scénář stavby reálný či se situace opět nějak zkomplikuje a ke slovu se dostanou opět nějaké protestní akce občanů Frýdku-Místku ve formě blokády hlavního dopravního tahu ve Frýdku-Místku, kde jezdí 40 tisíc aut denně!