MUDr.

Igor Nykl

Jaká je pravdivá současná situace s obchvatem Frýdku – Místku?


11.7.2015


   Téma budování obchvatu Frýdku-Místku je velmi vážná záležitost týkající se nás všech a bohužel je to téma skutečně se již dlouho vlekoucí. V posledních době se dostalo znovu více na veřejnost v souvislosti s tím, že se k němu vyjadřovali někteří zastupitelé města Frýdku-Místku v aktuálním čísle Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku. Určitě všichni z nich ve svých odpovědích vyjadřují snahu o co nejrychlejší řešení situace. Ale bohužel v některých vyjádřeních je mimo racionální úvahy vidět zbytečná snaha získat nějaké politické body například tím, že se zde objevují snahy očernit hnutí ANO, jež řídí resort dopravy. I když jsem se v minulosti v rámci poslanecké aktivity obchvatem již zabýval, tak abych si i já situaci znovu ujasnil a občasné mohli získat aktuální a zcela pravdivý pohled na současné dění kolem obchvatu, interpeloval jsem nyní ministra dopravy Dana Ťoka na toto téma. Každý si nyní na základě níže uvedeného přepisu mé interpelace může udělat přesnější obrázek o tom, co se v této oblasti nyní děje. Samozřejmě nedokáži přesně posoudit, jak se mohla situace vyvíjet před léty, kdy ministerstvo dopravy řídili ministři jiných stran a jaké měli dříve možnosti stran urychlení stavby. Podstatné nyní ale je, že z odpovědi ministra Ťoka z Hnutí ANO vyplývá, že tak trochu strašit občany tím, že to jakoby resort dopravy pod vedením ANO nezvládá, je zatím zbytečné. Určitě je ale třeba kolem této komplikované stavby pořád být na pozoru. V rámci svých možností poslance PS Parlamentu ČR za Hnutí ANO, pod které spadá ministerstvo dopravy i ministerstvo životního prostředí, toto tak budu činit.

Přepis ústní interpelace poslance Igor Nykla na ministra dopravy Dana Ťoka dne 9.7. 2015 s názvem:

Obchvat Frýdku-Místku


Igor Nykl:

   Pěkné odpoledne, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jsem z Frýdku-Místku , již vr. 1994 byla zastupitelstvem města Frýdek-Místek schválena tzv. jižní varianta obchvatu města Frýdek-Místek, což je klíčová věc pro celé město, kde středem města projíždí denně okolo 45 tisíc automobilů!

   Proto pro všechny obyvatele byla skličující zpráva, která přišla nedávno, že údajně v důsledku pochybení Ministerstva dopravy při vydání stavebního povolení na výstavbu části obchvatu, zasahujícího do chráněného území řeky Morávky došlo k tomu, že stavební povolení je Ministerstvem dopravy zrušeno a věc se bude znovu projednávat na úrovni ŘSD s ohledem na nutnost doložení aktuální dokumentace EJA, a na další stavební povolení se má čekat prý údajně až jeden rok.

   Mnozí zastupitelé ve Frýdku-Místku začali psát veřejně i úvahy o tom, zda nejde o nějaký záměr ve smyslu snahy přesunout nějak financování dopravní stavby z Moravy na jinou do Čech, nevyjadřují se přívětivě na resort dopravy, který řídí naše hnutí ANO, zvažují nátlakové akce typu blokád.

   Já se chci tedy zeptat, abych jim případně uměl přesně odpovědět, na čtyři otázky:

   1. v čem přesně spočívá hlavní problém?

   2. jaká je představa řešení z časového hlediska?

   3. může někdo, například vlastní město Frýdek vám pomoci situaci vyřešit, urychlit řešení?

   4. objevují se i některé názory, že se může stát, že se obchvat nebude nakonec stavět vůbec, jestli lze na 100 procent vyloučit i tuto situaci, která by byla velmi závažná?

   Děkuji za odpověď.


Dan Ťok:

   Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci (Kašle.), omlouvám se, jsem trochu nemocný. Obecně lze konstatovat, že stavba R48 Frýdek-Místek obchvat obsahuje celkem 265 stavebních objektů a má délku cca 8,5 km. Hlavní trasu investor ŘSD rozdělil pro účely povolení stavby na tři části.

   Váš dotaz se týká druhé části hlavní trasy, která je tvořena zejména východní částí obchvatu, kde bylo stavební povolení vráceno k novému projednání. Tuto druhou část tvoří 12 stavebních objektů s délkou trasy celkem 2,3 km. Investor předložil v rámci stavebního řízení pro zmíněných 2,3 km hlavní trasy jako podklad nepravomocné rozhodnutí Magistrátu města Frýdek-Místek o odnětí pozemků, určených k plnění funkcí lesa.

   K tomuto rozhodnutí se odvolal spolek Děti země a toto rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání napadeného stavebního povolení. Na základě tohoto nedostatku bylo nutno zrušit napadené stavební povolení a vrátit k novému projednání.

   Pro vydání stavebního povolení pro druhou část je nyní nezbytné ze strany ŘSD doplnit závazná stanoviska podle zákona č. 39/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí EJA. Lhůta pro toto doplnění byla stanovena nejpozději do 30. června 2016. Jedná se tedy o nejzazší termín pro doplnění ze strany ŘSD. Pokud Ředitelství silnic a dálnic předloží toto doplnění za měsíc, bude řízení pokračovat již za měsíc. Obava o zdržení stavby o celý rok je tedy neopodstatněná. Okamžitě po doplnění bude řízení pokračovat.

   Zde je nezbytné také uvést, že pro financování stavby R48 Frýdek-Místek obchvat pouze z národních zdrojů není k dispozici dostatečné množství finančních prostředků. Bude tedy nezbytně nutné tuto stavbu spolufinancovat z prostředků Evropské unie a pro takové spolufinancování bude tak jako tak nezbytné provést výše uvedené posouzení dle zákona č. 39/2015.

   Časové hledisko je tedy následující. Zahájení zadávacího řízení pro stavbu obchvatu se předpokládá v říjnu 2015, zahájení realizace ve druhém čtvrtletí roku 2016. Do té doby může být vydáno jak závazné stanovisko dle zákona č. 39/2015 Sb., tak i stavební povolení pro druhou část obchvatu.

   Já bych rád jenom dodal, že jsem včera podepisoval žádost o závazná stanoviska, takže to už běží. Chtěl bych ubezpečit, že tady se nejedná o žádnou řízenou akci, jak tento obchvat nestavět. My ho v plánech máme, měli jsme ho vždycky na rok 2016, to znamená, počítáme s tím, že ho vysoutěžíme a začneme stavět v roce 2016, nejlépe ve druhém kvartálu. Já věřím, že se nám to povede.

   Děkuji.