MUDr.

Igor Nykl

Dokáže premiér Sobotka vyřešit neutěšenou situaci na radnici a uvnitř sociální demokracie ve Frýdku-Místku?


15.5.2015


   Tak jak jsem se zmínil ve svém minulém příspěvku na webu stran Frýdku-Místku, podnikl jsem první kroky k tomu, aby se ta pro voliče velmi nepřehledná a z pohledu morálky tristní situace, ke které došlo po komunálních volbách zásluhou některých představitelů sociální demokracie a Hnutí Naše Město ve Frýdku-Místku pokusila napravit. Byl osloven premiér Sobotka, kterému bylo ústně vysvětleno několik věcí, ke kterým v našem městě došlo. Již primárně se velmi podivoval nad nápadem, že někdo chce v městě zavést jako obecný zvyk „tajná hlasování zastupitelstva“. Slíbil, že se situací bude zabývat. Protože situaci považuji celkově za závažnou, raději jsem následně ještě 30.4. v té době ve sněmovně nepřítomného premiéra interpeloval, kdy na tuto interpelaci má nyní povinnost písemně odpovědět. Text interpelace předkládám níže, na odpověď si musíme zhruba počkat do 4 týdnů.

   „Vážený nepřítomný pane premiére,
ve své interpelaci navazuji na interpelaci, jež mnou byla přednesena na podzim roku 2014, kde jsem se podivoval, že vám nevadí, že čtyři trestně stíhaní členové sociální demokracie jsou na úplně prvních místech kandidátky do komunálních voleb ve Frýdku-Místku, což jsem považoval pro občany za nepřijatelné. Lidé to viděli, ve volbách to dopadlo tak, že po mnoha letech sociální demokracie ve městě, kde vždy suverénně vyhrávala, prohrála. Prohrála s hnutím ANO. Co se pak stalo? Sociální demokracie se nesmířila s prohrou a následně pracovala s mnoha až amorálními postupy, například pomocí různých tajných nahrávek soukromých telefonů apod., s cílem podrazit vítěze voleb. To se jim povedlo. Byla vytvořena nová koalice mezi sociální demokracií a takzvaným hnutím Naše město. Ale to vedlo k tomu, že například exsenátorka sociální demokracie paní Richtrová vystoupila z klubu sociální demokracie a řekla, že nechce vládnout ve městě spolu s veksláky. Máme tam v radě města dva členy trestně stíhané, z nichž jeden je primátor. Sociální demokracie se snaží, aby ve městě byla hlasování na zastupitelstvu tajná, což je absurdita a nemá to obdobu v České republice. A když jsem chtěl na to upozornit na zastupitelstvu, tak primátorem Frýdku-Místku mi nebylo umožněno coby poslanci Parlamentu vystoupit na tomto zastupitelstvu, byl mi vypnut mikrofon zcela v rozporu se zákonem o obcích a jednacím řádu. Žádám vás tedy coby nejvyššího představitele socdem o vyjádření a řešení této situace, která poškozuje v očích občanů vnímání politiky jako takové, protože Frýdek-Místek je nyní symbolem velmi zvláštní politiky představované vaší stranou.“