MUDr.

Igor Nykl

Je všem jasné co se odehrává ve Frýdku-Místku?


6.4.2015


   Coby poslanec ve zdravotním výboru Parlamentu ČR a člen Správní rady VZP se snažím v Praze především pomoci reformě dosti „rozvráceného systému zdravotnictví ČR“a musím říci, že je to úkol velmi těžký a práce s tím je až nad hlavu, takže čas na sledování dění v našem městě až takový nemám.

   Přesto mi to nedalo a šel jsem dne 27.3. 2015 poprvé na zasedání zastupitelstva města, kdy na základě toho, co slyším od mnoha občanů, svých přátel a samozřejmě i z politických kruhů lze s určitou nadsázkou říci, že město Frýdek-Místek je taky tak „trochu rozvrácené.“ Mnoho občanů je doslova zmateno z mnoha politických veletočů při sestavování radnice, kterým nerozumí ani různí redaktoři médií. Objevily se vyjádření z úst i zkušených zastupitelů, že město možná budou„ řídit kmotři a veksláci,“ v médiích jsou zcela protichůdná tvrzení o tom, jak vlastně hospodaří městské společnosti a zda se v nich šetří či naopak plýtvá penězi daňových poplatníků. Trestně stíhání zastupitelé jsou pak v pozici primátora či radních. A téměř vrcholem všeho je to, že po městě a na internetu koluje nahrávka a přepis telefonického rozhovoru primátora města Frýdku –Místku Mgr. Pobuckého s čelným představitelem hnutí Naše Město panem Víchem. Z této lze soudit, že jde o 2 „ kámoše,“ kteří chtějí nadále vládnout městu Frýdek-Místek a v rámci této snahy jsou schopni zákulisně pro toto udělat téměř vše.Obsah nahrávky, kde se mluví např. o „ nekalém zákulisním přetahování“ zastupitelů na svou stranu, hrubým a vulgárním způsobem se uráží Hnutí ANO ve městě, je dosti skandální a hodně připomíná známé to odposlechy v rámci fotbalové korupce s názvem „ Ivánku, kamaráde“. Doslova hrůzostrašný a absurdní je ale fakt, že nahrávku pana Vícha a Mgr. Pobuckého pořídili a představitelům Hnutí ANO osobně předali krátce po volbách v říjnu 2014 sami zástupci soc.demokracie, když tímto chtěli nejdříve zdiskreditovat hnutí Naše město, jež již téměř v té době bylo koaličně spojeno s Hnutím ANO . Je pravdou, že v té době Hnutí ANO vcelku nesprávně vyhodnotilo obsah nahrávky a rozešlo se jen s hnutím Naše město, jakoby si neuvědomilo, že oba aktéři nahrávky jsou vlastně morálně a chováním stejní a nebylo tedy žádoucí se následně urychleně spojit s druhým aktérem nahrávky. Navíc mediálně nebylo vše pro laickou veřejnost správně objasněno. Toto se pro Hnutí ANO vlastně stalo osudným, neboť netrvalo dlouho a sociální demokraté za dosti absurdního vysvětlení náhle vypověděli koalici s Hnutím ANO. A světě div se, pánové Pobucký a Vích se stali opět „velkými kamarády“a jejich strany ovládly radnici ve Frýdku-Místku. Co je pro mne velkým zklamáním je reakce některých představitelů hnutí Naše město na obsah nahrávky a způsob jejího pořízení, který je jimi doslova bagatelizován. Mohu jen soudit,že přinejmenším morální hodnoty mnoha těchto lidí jsou asi hodně rozdílné oproti mým. Zajímavosti je určitě i to, že primátor Pobucký i veřejně tvrdí, že s nahrávkou vlastně „ nemá nic společného“.Vzhledem k tomu, že patřím k těm, kteří se pravdu o tom, jak to vše bylo dozvěděli od slušných lidí, mohu říci, že je to přinejmenším „ nepravda“. Aspoň v tom směru je třeba ocenit postoj jeho kolegy z nahrávky, který veřejně „ sebe nepopírá“. Panu primátorovi bych určitě ale v tom případě poradil, ať dá tak závažnou věc , která na něho vrhá tak negativní obraz, vyšetřit policii.Protože tak neučinil, tak je to škoda a o něčem to vypovídá.

   Poslední kapkou, která mne definitivně přiměla přijít vyjádřit se na zastupitelstvo, je skutečnost, že se objevila informace, že je zařazen na jednání bod o tom, že hlasování na zastupitelstvu F-M má být do budoucna formou tajného hlasování ( vyjma některých personálií).Toto je dle vyjádření i renomovaných politologů zcela v rozporu se zásadami zastupitelské demokracie a každý, kdo to myslí s práci v zastupitelstvu dobře a skutečně pro blaho občanů s tím přece nemůže souhlasit. Když se o tomto záměru dočetli v tisku někteří poslanci v Parlamentu ( a to i členové sociální demokracie), nechtěli tomu vůbec věřit. Bod byl nakonec stažen z jednání a přeložen na příště.

   Vzhledem k tomu, že jsou pochybnosti o výsledcích provedených auditů o hospodaření města -městských firem, bylo by vhodné nechat co nejdříve provést tzv.forenzní audit jednomu z tzv. velké auditorské čtyřky ( KPMG, E- Young, Deloitte, Pricewaterhouse...) . Na základě tohoto pak bude možno vyvodit finální závěry, které již asi nikdo nemůže zpochybnit. Jinak „ hádky“ o tom, kdo má pravdu, budou nekonečné . Tato myšlenka a návrh byl i jedním z cílů mého plánovaného vystoupení na zastupitelstvu.

   Co říci závěrem?To, že Mgr. Pobucký udělal zdárně vše pro to, abych nakonec nemohl na dopoledním zastupitelstvu vůbec vystoupit se objevilo i následně v některých médiích ( včetně situace, kdy mi byl vypnut mikrofon…). Přitom jsem ho slušně nad rámec zákona či jednacího řádu ještě před jednáním ráno požádal o slovo s problematikou „ našeho města“( takto žádat před jednáním bych normálně vůbec nemusel…). Jasné zatím je, že tímto svým zamítavým postojem jednal v rozporu s odstavcem 4 paragrafu 93 zákona o obcích, kde je jednoduše řečeno, že poslanec Parlamentu může vystoupit kdykoli v průběhu jednání zastupitelstva a nejsou tam uváděny další podmínky k vystoupení. Jak řekli někteří přítomní v reakci na to co se na zastupitelstvu dělo, možná je to „ začátek konce zastupitelské demokracie“ ve Frýdku-Místku ? Ale vážně. Celá záležitost kolem Frýdku-Místku včetně výše popsaných událostí se zdá poměrně závažná a předpokládám, že její celkové dořešení je nutno provést na úrovní právní a současně na úrovni Parlamentu ČR, premiéra Sobotky atd. První kroky již byly podniknuty. Neustále totiž ctím dávný výrok Tomáše Bati, který kdysi řekl: „ To, čemu říkáme hospodářská krize, je ve skutečnosti jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je až následek!“Jsem hluboce přesvědčen, že v této myšlence je třeba začít hledat východisko vedoucí k celkovému zlepšení poměrů v naší společnosti. V určitém pohledu to platí i pro Frýdek-Místek.