MUDr.

Igor Nykl

Polemiky kolem povinného očkování


8.3.2015


   Na schůzi výboru pro zdravotnictví PS PČR dne 29.1. 2015 se mimo jiné projednával vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Jak se dalo čekat,v rámci tohoto se opět objevily četné polemiky kolem problematiky povinného očkování. Názory především laické veřejnosti jsou na toto velmi rozdílné, argumenty zastánců a i odpůrců jsou často velmi přesvědčivé. Co k tomu říci.

   Laická veřejnost by měla schématu povinných očkování sestavenému na základě seriozních informací a výzkumu lékařů důvěřovat. Tyto jednoznačně mluví ve prospěch očkování a v ČR bychom měli být vcelku pyšní na to, jak kvalitně máme zpracován tzv. očkovací kalendář dětí.Pokud jde o rizika, jsou ve srovnání s benefitem zanedbatelná. Ve státech, kde došlo k uvolnění postoje k povinnému očkování dětí bylo často nutno znovu očkování zavést z důvodu propuknutí zdánlivě vymýcených nemocí. Typickým příkladem může být černý kašel, nyní je popsána epidemie spalniček v Německu i s úmrtím batolete.

   Problémem zůstává jak přistupovat k očkování nedonošených dětí s porodní váhou do 1 700 g. Alergologové tvrdí, že očkovat by se mělo ve stejnou dobu jako u dětí donošených, vakcinologové a neonatologové mají jiný názor a tvrdí, že očkování je nutno u těchto skupin odložit. Problém má vyřešit ustanovená pracovní skupina napříč odbornostmi, kdy jejich závěr se projedná v imunizační komisi ministerstva zdravotnictví a vznikne celorepublikové doporučení.

   Laická veřejnost se taky částečně podivuje tomu, že v demokratické společnosti mohou být poměrně výrazně finančně sakcionování rodiče, kteří odmítají pro své děti povinná očkování. Zde je nutno mimo jiné se držet verdiktu Ústavního soudu, který v letošním roce rozhodnul o tom, že očkování zústane podmínkou pro přijetí do mateřské školy a současně potvrdil, že ministerstvo zdravotnictví může určovat vyhláškou povinné vakcíny a rodičům za nedodržení očkování má být udělena pokuta. U soudu bylo zdůrazněno, že očkování je prospěšné pro celou společnost, nikoliv jen pro konkrétního jedince a rizika jsou podle současných vědeckých poznatků minimální. Současné odborné odhady hovoří o tom, že díky očkování nezemře ročně v ČR asi 500 dětí a dalších 150 tisíc neonemocní. Očkováno je nyní asi 95% dětí, což umožní dostatečnou ochranu před infektem i těm, kdo z různých důvodů očkování skutečně být nemohou. Jde o sociální solidaritu, kdy neočkovat bez závažných důvodů by bylo sociální nespravedlnosti či sobectvím, kdy tito neočkování by čerpali výhody z vakcinace ostatních. Co je jasné, že bez přiměřených sankcí by v otázce povinných očkování u nás byl vcelku chaos.

   Samozřejmě je nutno myslet i na ty, kterým se skutečně objeví po očkování závažné nežádoucí účinky. Dle hlavního hygienika ČR Dr.Valenty se připravuje novela či zákon, který by státu dostatečně umožnil odškodnit tyto raritní případy.

   Již staré přísloví praví, že prevence je polovina zdraví čili že nemocem je třeba předcházet. Určité typy očkování dle dnešních vědeckých poznatků jsou s tímto příslovím v souladu. Výbor pro zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem výše uvedeného zákona.