MUDr.

Igor Nykl

Novináři se „ opět spletli „ – aneb léčba kmenovými buňkami z jiného pohledu


18.1.2015


   Téma léčby kritické končetinové ischemie pomocí kmenových buněk na podzim loňského roku pořádně rozhýbalo nejen odbornou, ale i politickou scénu. Po odborné stránce jde o to, že se v lékařské obci zatím stále poněkud liší názory na to, zda doložená data o této metodě již jsou tak jasná, že metoda statisticky významně snižuje především množství amputací dolních končetin, ke kterým na běžnou léčbu rezistentní ischemie dolních končetin nezadržitelně hlavně u pacientů s cukrovkou vede. Pokud by tomu tak bylo, pak by skutečně mohlo dojít k zařazení této určitě nadějné metody léčby pro vybranou skupinu pacientů do Sazebníku výkonů a tedy k plné úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Dosud se metoda hradila v rámci výzkumu různými granty.Trochu neštastné pro celou problematiku bylo, že původně odborná debata o kmenových buňkách vedla až k poměrně vyhrocenému sporu mezi Hnutím ANO a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

   Sněmovní výbor pro zdravotnictví se na můj popud zabýval tímto tématem 8. 1. 2015, kdy záměrem bylo situaci kolem této velmi moderní oblasti medicíny jaksi zklidnit a vrátit ji zcela do debat odborných. To se na výboru, kde přednášel především Dr. Procházka z FN Ostrava coby hlavní zastánce této metody v ČR, vcelku podařilo. Smyslem tohoto ale nebylo definitivně rozhodnout, jak to má být s hrazením této metody pojišťovnami a není to ani v legislativních možnostech zdravotního výboru Parlamentu. Avšak co následovalo v médiích, je jasná ukázka , jak komplikovaná spolupráce s médií v této příliš odborné oblasti je. Hned za 2 dny se v Právu ze dne 10.1.2015 objevil relativně velký článek s nadpisem : „ Léčba kmenovými buňkami neprošla „ ! To vyjadřuje ne zcela správné pochopení smyslu akce. To že jsem tam byl citován, je správné. Ale vím jistě, že některé věty, jež mi byly v článku vloženy do úst, jsem ani na výboru, ani v následném rozhovoru s redaktorem Práva panem Novotným coby autorem článku nikdy takto neřekl. Například jsem měl tvrdit, že „ zatím máme k dispozici data jen z 12 malých studií s rozdílnými výsledky „ Nebo „ je třeba vyčkat na evropskou srovnávací studií, která bude zveřejněna v únoru „. Samozřejmě takový článek je nefér ke všem zúčastněným stranám akce a obecně k odborným debatám kolem kmenových buněk. Na mou telefonickou žádost, kdy jsem chtěl v nějakém následném číslu v Právu uveřejnit opravu některých dat z článků, mi panem redaktorem bylo řečeno, že nyní považuje tuto oblast tímto článkem za uzavřenou a že případně mi dá prostor někdy v budoucnu.

   Co bylo v ten den ještě zajímavé a s výše uvedeným nepřímo souvisí je to, že na tomto jednání zdravotního výboru se například řešil ve své podstatě neobhajitelný nákup velmi drahého luxusního vozu Audi A8 long verze pro ředitele pojišťovny Ministerstva vnitra v řádu několika miliónů. Několik poslanců tento nákup hodně kritizovalo – mimo jiné i já. Co se však stalo v tisku bylo to, že jako jeden z hlavních vystupujících kritiků byl médií citován poslanec soc.dem.strany Dr. Koskuba – ten však na tomto jednání vůbec nebyl přítomen a byl omluven! Když jsme se opět ptali následný den novinářů zodpovědných za tuto nesprávnou citaci, bylo nám řečeno, že nikdo neví, jak se to mohlo stát. Zde média autora citace na naši žádost následně skutečně opravila – na rozdíl od článku o kmenových buňkách.

   Takže co říci na závěr! O nadějné metodě léčby kritické ischemie tepen dolních končetin jistě ještě uslyšíme, neboť si další odborné debaty zasluhuje. Ovšem jak pracovat optimálně s médií v případě příliš odborné tématiky si člověk není vůbec jist. Samozřejmě autorizace článku před jeho definitivním uveřejněním je jednou z možností. Ale tady to konkrétně novinář neudělal a uveřejnil vše dle svého přesvědčení s tím, že jeho finální vysvětlení znělo v tom smyslu „ že si možná něco ne zcela správně zapsal či něco přeslechl či si zjednodušil „. Zlý úmysl či záměr za tímto v tomto případě nehledáme. Ale ač člověk může mít k prezidentu Zemanovi v poslední době spoustu výhrad v souvislosti s jeho mnoha kontroverzními výroky, stran jeho dlouhodobého negativního názoru na práci médií v ČR s ním musí po těchto zkušenostech hodně souhlasit.