MUDr.

Igor Nykl

Bilance r.2014 a přání do r.2015


28.12.2014


   Vážení spoluobčané,

   Konec roku se nezadržitelně přiblížil. Pokud bych měl upřímně, coby poslanec PS Parlamentu ČR zabývající se především problematikou zdravotnictví, stručně bilancovat, co se nám na tomto poli pro skutečné zlepšení zdravotní péče povedlo, příliš mě to neuspokojuje. Pravdou je, že problémů v zdravotnictví je tolik, že jeden rok je pro výraznější změny skutečně krátkým obdobím. Dobrou zprávou pro mnohé určitě bude to, že od 1. ledna 2015 definitivně zmizí nešťastné regulační poplatky za ambulantní péči (vyjma pohotovosti). Dále, že se obecně zkvalitní lázeňská péče, kdy schválením zákona na konci roku 2014 došlo mimo jiné u mnoha indikací k prodloužení pobytu v lázních z 3 na 4 týdny. Věřme, že snížením DPH na léky z 15% na 10% dojde u mnoha léků i k snížení jejich ceny pro pacienta. To podstatné, tedy zvýšení transparentnosti ve financování zdravotnictví se zatím ale neudálo. Dva pokusy o toto ve formě předložení novel zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění lidoveckým poslancem Hovorkou za podpory především našeho Hnutí ANO byly nadějné. Ale narazily buď ve sněmovně nebo poté v Senátu na určité připomínky jiných parlamentních stran. A tak k jejich schválení finálně nedošlo a lze konstatovat, že zdravotnictví jako celek funguje nadále v oblasti financování ne příliš transparentně. Neboť již od r. 2007 a dob vlády ODS (ministra Dr. Julínka a jeho náměstka Bc.Šnajdra) se v rámci úhrad zdravotní péče pojišťovnami jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb dá použít tzv. individuální smluvní ujednání a není třeba se řídit obecně platnou úhradovou vyhláškou. A to je primární moment netransparentnosti. Věřme, že tzv. transparenční novela, jež dle ministra zdravotnictví se již začátkem r. 2015 může objevit k schválení v Parlamentu, tuto neblahou situaci výrazně zlepší.

   Vážení spoluobčané. Do roku 2015 Vám, coby především lékař (spolu se svým týmem poradců a asistentů), přeji hlavně pevné zdraví. Ať se Vám v novém roce splní všechna Vaše přání. Pokud k tomu budeme moci v rámci naší poslanecké práce nějak přispět, určitě Vám budeme rádi i nadále kdykoli nápomocni. Krásný rok 2015!

         Igor Nykl